Меню
Меню
 • Начало
 • Условия и Договор за сделка от разстояние

Условия и Договор за сделка от разстояние

Договор за сделка от разстояние

Договор за сделка от разстояние за използване на Онлайн магазин, собственост на и управляван от Топ Експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп), със седалище гр. София, ул. Панайот волор 49 и адрес на управление на дейността гр. София, ул. Панайот волов 49.

Настоящият Договор се отнася за сроковете за изпълнение на поръчката ви, условията за доставка, като те се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които  извършват покупка в  Онлайн магазина на Ванилашоп, чрез уебсайта vanilashop.com

Изрично се посочва, че всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него.

При заявяване на поръчка или покупка на стока  или по установените и позволени форми на комуникация за приемане и обслужване на поръчки дистанционно, с подаването им, потребителят декларира, че се съгласява с и приема условията на настоящия Договор, както и се съгласява с всички условия, посочени в "Условия на сайтът"

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

 1. Настоящият Договор е за продажба на стоки, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта  ( vanilashop.com) собственост на фирма Топ експорт 85 ЕООД, с ЕИК: 205095118, в качеството му на техен производител, вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.
 2. Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките, предлагани в онлайн магазина, за времето, през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.
 3. Стоките задължително съдържат информация за:
  • основните характеристики на стоките или услугите;
  • цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси
 4. С натискане на бутона „ПОРЪЧКА”, поръчката се счита за направена, като преди това е избран един или няколко възможни начина за доставка на избраните стоки и/или услуги, както и различни начини за заплащане.
  • След извършване на авансово плащане или след индвидуализиране на поръчващия, направената поръчка се счита за приета.
  • С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен.
  • Макар регистрацията на Потребител да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Всеки Посетител на Ванилашоп, може да се регистрира в него.
 2. Регистрацията е безплатна и свободна, освен в случаите, в които има основания за прекратяването ѝ.Ванилашоп запазва правото си да блокира регистрирани потребители с невалидни данни, некоректни данни за доставка, поради невъзможност да изпълнява задълженията си за доставка на направената поръчка. Ванилашоп запазва правото си да отказва изпълнение на персонализирани поръчки, без предварително авансово заплащане. Ванилашоп запазва правото си да не изпълнява поръчки, на клиенти, които преди това са пазарували и не са спазили условията на сайтът и условията на настоящият договор.
 3. Регистрацията не е задължителна за извършване на покупки или поръчки от електронния магазин на сайта, тя може да се направи и като гост потребител.
 4. При регистрацията се създава Личен профил на Потребителя, достъпен чрез Уебсайта, регистриращ всяка покупка и даващ възможност да Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина или чрез електронната си поща, посочена при регистрация.
  • При акта на регистрация потребителят декларира, че попълнените от него данни са коректни, точни, актуални и пълни и са поне минимално изискуемите задължителни реквизити, необходими за осъществяване на продажбата.
  • Ванилашоп и фирма Топ експорт 85 ЕООД, не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на потребителя до част от или до всички услуги, предлагани на настоящия уебсайт.
 5. Регистрацията не може да бъде прекратявана - дори потребителският профил да бъде заличен от онлайн магазина, информации за потребителя е възможно да бъдат съхранявани от Ванилашоп за счетоводни, административни или статистически цели.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Със сключването на настоящия Договор за сделка от разстояние, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  - имена, пълен адрес за доставка, телефон за контакт.

ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  е в състояние за приема поръчки за продажба и доставка на стоки, предлагани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, СтТоп експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп) няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка.
 2. За приетата поръчка Потребителят получава имейл на посочения от него при регистрацията адрес за електронна поща. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.
 3. Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  си запазва правото да приеме направените поръчки след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя преди изпращането на поръчаната стока/услуга.  Ако издателят на Вашата карта за плащане откаже да разреши плащането на Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  ли ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, Топ експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп)  не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на поръчка или доставката.
 4. Доставката на всички поръчки, винаги са за сметка на потребителя, Потребителят дължи сумите за доставка на артикулите си, освен при направена грешка от страна на Топ Експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп).                 

ДОСТАВКА ( ВАЖНО ) 

1. Доставките на артикули без персонализации, се извършват в рамките на 1 до 2 работни дни. Поръчки за региони в които фирма Еконт, разнася по график, ще се доставят в дните посочени от Еконт за разнос и доставка в даденото населено място.

2. Цената на Доставката се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯ

3. При отказ от поръчката си, Потребителят е задължен да заплати сумите за доставка и връщане на стоката към продавачът.

4. Потребителят е задължен да поеме всички разходи за доставка, връщане при отказ на поръчката си без тя да е с дефект, грешка и проблем създаден от Продавача

5. Всички поръчки с констатирани проблеми, създадени от Топ Експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп ), като липса на артикул, грепен артикул, грешна персонализация и т.н., Ванилашоп поема и е задължен да заплати всички разходи по доставката, връщането и замяната на стоките.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 1. Всички цени на предлаганите в настоящия сайт стоки са с включен ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.
 2. Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се отнасят за всички Потребители или за всички стоки от един вид.
 3. СТоп Експорт 85 ЕООД ( Ванилашоп) си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля предлаганите стоки/услуги по всяко време и без да се задължава да уведомява за това потребителите.
 4. Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвръля общата цена, плащана за съответната поръчка

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
 2. Ако потребителят получи дефектна стока, Ванилашоп поема отговорност, като може да замени дадената стока или да върне сумата на артикула на потребителя.
 3. Всяко външно несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, пред куриера кото доставя стоката,  да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска замяна на стоката, или връщане и възстановяване на суми, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 4. Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.
 5. Този Договор не предвижда закупуваните чрез него стоки, да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.
 6. Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по настоящия Договор стоки, като стойки за балони, арки, хелий, декоративни стойки и орнаменти и други подобни.
 7. Всеки потребител има право да върне стока закупена от сайтът ни, в 14 дневен срок, като тя не бива да е ползвана и употребявана, с нарушена опаковка и да е в добър търговски вид. Ванилашоп не приема връщане на стоки с персонализирани надписи и по персонални поръчки, освен при грешка от наша страна.
 8. Всички поръчки, с допусната грешка от страна на Продавачът, биват абсолютно безплатно подменяни, заменяни или възстановени суми, спрямо желанието на Потребителят.

УСЛОВИЯ:

Условията за пазаруване, рекламации и връщане на стоки, може да прочетете още тук:

https://vanilashop.com/page/usloviya

 • Онлайн плащане – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока, чрез превеждане на парични средства по сметка на Ванилашоп или към разплащателни системи, с коитоние сме  в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.
 • Дистанционна търговия - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.
 • Доставка – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.
 • ЗЕТ – Закон за електронната търговия
 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
 • ЗЗП – Закон за защита на потребителите
 • Личен профил - Софтуерен продукт като услуга, собственост на CloudCart, базирана и достъпна чрез уебсайта. Възможностите на „Личен профил“ са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина, да извършва нови и да съхранява данни за доставка и платежни инструменти.
 • Наложен платеж – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.
 • Онлайн магазин – софтуерен продукт като услуга, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта www.vanilashop.com  даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.
 • Посетител на Уебсайта – Всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта.
 • Потребител – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящия договор и Общите условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.
 • Търговец – Топ Експорт 85 ЕООД  ( Ванилашоп ) , в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.
 • Търговски партньори – Търговци, с които Топ Експорт 85 ЕООД е с дългосрочни търговски отношения.
 • Уебсайт – Уебсайт, собственост на и управляван от Топ Експорт 85 ЕООД , с адрес vanilashop.com и всичките му Интернет страници.

ЛИЧНИ ДАННИ И GDPR

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се съхранява и обработва.

От Май 2018г се въвежда нов сертификат GDPR

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_bg

GDPR е нова регулация в Закона за защита на личните данни. Въвежда се правото „да бъдеш забравен“ както и изричното даване на съгласия за събиране и обработване на лични данни.

Новият регламент за защита на личните данни (GDPR) касае:

 • - правото на крайния клиент да бъде информиран какви лични данни се пазят за него
 • - правото да бъдат премахнати личните данни за конкретен клиент от Нашата система
 • - автоматично да се премахват лични данни, които вече не са необходими за обслужване на съответния клиент

Пазарувайки в нашият онлайн магазин, всеки клиент е задължен да даде личните си данни, с оглед да можем да се свържем с него, за да изработим поръчката му и да съставим товарителница за разнс с която, направената поръчка ще бъде доставена. Клиентите могат да избират да се регистрират в нашият онлайн магазин или да създават поръчка като гост, но и при двата вида пазаруване, клиентът трябва да остави за обработка личните си данни, като:

-имена

-личен или работен адрес

-телефонен номер

-електронна поща

- друго, за връзка с него

Ние събираме и използваме тази личната информация, само и единствено , за да може да Ви предоставим нашите услуги. Ние се свързваме с Вас на посочените телефони и електронни пощи, само за потвърждение на поръчаните артикули и възникнали въпроси за:

- дата на доставка

-персонализации

- срокове за изработка

Ние събираме и използваме личните ви данни, за да се свържем с Вас за подтвърждение и въпроси по поръчката Ви. Създаване на товарителници и изпращането им по куриер.

Ванилашоп споделя личната Ви информация

- с куриерска фирма Еконт

- при определени обстоятелства, може да се наложи , да споделим лична Ваша информация с институции като НАП, Данъчни служби и други регулиращи органи, с цел изпълнение на нашите данъчни задължения, съгласно Българското Законодателство.

Ванилашоп НЕ ПРЕДОСТАВЯ вашите лични данни на никого, освен на куриерските фирми с които се планира да се транспортира пратката, не се предоставят данни на трети лица и фирми, които не работят с нас, на наши контрагенти , други клиенти, рекламни агенции, агенции за анализ на база данни.. Достъп до Вашите лични данни има само служител във Ванилашоп, който ги обработва само и единствено с цел за връзка с Вас непосредствено преди да се изработи поръчката ви и при създаване на товарителници за куриерската фирма. Вашите лични данни се пазят на нает сървър от онлайн платформа  КлаудКарт.

ВАНИЛАШОП НЕ ИЗПОЛЗВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ДА:

- за да ви търси по друг повод, освен свързан с направена покупка от Нас

- да предава данните ви на трети лица

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
•   ограничение на целите на обработване
•   точност и актуалност на данните
•   ограничение на съхранението
•   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

От 25ти Май 2018 след ъпгрейд на нашият онлайн магазин, всеки клиент можа да изтрие личните си данни:

В клиентската област на онлайн магазина, в страница www.vanilashop.com/gdpr.html има бутон „Забрави ме“ за премахване на личните данни, т.е. посетителят на страницата има свободата самостоятелно да изтрие своите лични данни.

От 25ти Май 2018 Ванилашоп въвежда срок за съхранение на личните данни на всеки клиент, този срок ще е 6 години, след този срок Вашата регистрация при нас и всички ваши лични данни ще бъдат изтрити от нашите сървъри. След този срок, данните Ви ще бъдат премахнати, за да може да пазарувате при нас, ще имате нужда от нова регистрация, ако те били наш регистрирал се клиент.

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки